ನನ್ನ ಮೊದಲ ಮಾತು...

ನಾನು ಮಾಡಾವು ಗಣೇಶ.
ನನ್ನ ಮನದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ...
ನಿಮ್ಮ ಓದುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.

ಭಾವನೆಗಳು ಉಕ್ಕಿ, ನೆನಪುಗಳ ಬುತ್ತಿ ಬಿಚ್ಚಿ, ಕಲ್ಪನೆಯ ಕಂಪು ಪಸರಿಸಿದಾಗ... «»«»«»«»«»«»«»«»«» ಮನಸಿನಾಳದ ಮಾತು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸಲು ಇದೊಂದು ಪೀಠಿಕೆ!... ಒಳ್ಳೆಯ ಲೇಖನಗಳ ಬರೆಯಲು ಬೇಕು ನಿಮ್ಮಯ ಹಾರೈಕೆ. «»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«» ಸದಾ ನಿಮ್ಮವ,
~
ಗಣೇಶ್ ಭಟ್,ಮಾಡಾವು

Saturday, June 20, 2009

ಎಂಗಳ ಒಪ್ಪಣ್ಣ,


ಆನು ಒಪ್ಪಣ್ಣ ಹೇಳಿ,ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲೆ. ಆದರೂ ಎನ್ನ ಹಳೆ ನೆಂಪು ಇಪ್ಪ ಅಜ್ಜನ್ಡ್ರೋ ಮಾವನ್ದ್ರೋ ಅವಕ್ಕೆ ಗೊಂತಿಕ್ಕು,ಮಾಡಾವು ವೆಂಕಟರಮಣ ನ ಮಗನೋ ಹೇಳಿ ಕೇಳುಗು. ಅಥವಾ ಗೆಣವತಿ ಯ ಪುಳ್ಳಿಯೋ ಹೇಳಿ ಸಂಬಂಧ ಕೇಳುಗು . ಆದರೆ ಗೆಣವತಿ ಅಜ್ಜ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಅಪ್ಪ,ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಹೇಳಿದರೆ ೫ ವರ್ಷ ವರೆಗೆ ಆನು ಅಜ್ಜನ ಬೀಲ ಆಗಿತ್ತೆ.ಹಾಂಗಾದ ಕಾರಣ ಕೆಲವು ಅಜ್ಜಿಯಕ್ಕಗಾದರೂ ಎನ್ನ ಗೊಂತಿಕ್ಕು.ಕೆಲವು ಜನ ಅಜ್ಜಿಯಕ್ಕೊ ಈಗಲೂ ಎನ್ನ ಹೇಳ್ಥವು, ನಿನ್ನ ಆನು ಸನ್ನಕಿಪ್ಪಾಗ ಆನು ಎತ್ತಿ ಆಡ್ಸಿದ್ದೆ ...ಹೇಳಿ.. ಈ ಸಮಯಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜ ಪ್ರೀತಿಲಿ ಎನ್ನ ಒಪ್ಪಣ್ಣ ಹೇಳಿ ಹೆಸರು ಮಡುಗಿದ್ದವು.ಆ ಅಜ್ಜ ಇಂದು ಇಲ್ಲೆ.ಹಾಂಗಾದ ಕಾರಣ ನಿಂಗೋಗೆ ಆರಿನ್ಗಾದರೂ ಅಜ್ಜನ್ಡ್ರೋ ಅಜ್ಜಿಯಕ್ಕಲೋ ಮತ್ತು ಇದ್ದರೆ ಅವರ ಹತ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಕೇಳಿ.ಅವಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಗೊಂತಿಕ್ಕು.ಆ ಮೂಲಕ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಗೊಂಡು ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ಪ,ಅಥವಾ ಅಜ್ಜಂದ್ರ ಭಾಷೇಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೋಸ್ತಿ ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿ.
ಎನ್ನ ಗೊಂಥಕ್ಕಲ್ದಾ?
ಗಣೇಶ ಮಾಡಾವು

ಹ,
ಮತ್ತೊಂದು ಜಾಗ್ರತೆ.ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಕೂಡಾ ಒಪ್ಪಣ್ಣ ಹೇಳಿ ಹೇಳಡಿ ...ಎನಗೆ ಕೋಪ ಬತ್ತು.
ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೇಳುಗು ಹಾಂಗೆ. ನಿಂಗ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಎನ್ನ ಮನೆ ನಮ್ಬ್ರಕ್ಕೆ ಫೋನೋ ಮಣ್ಣ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಶಬ್ದ ಕೆಳುಲೆ ಅಕ್ಕಷ್ಟೇ,,
ಆನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಕೇಳಿತ್ತೋ?
ಅಮ್ಬಗ ಕಾಂಬ.
ನಿಂಗಳ ಬ್ಲೋಗಿಲಿ

4 comments:

 1. odi tumba kushi aatu ganesha ninna mukata kanda hange aatu tumbida koda tulukadu heluva hange idde neenu pratiyondaralliyu aasakti shradde preeti madikkondu munnadeyuvantagali.best of luck..

  ReplyDelete
 2. ಗಣೇಶ,
  ಲಾಯಿಕ ಆಯಿದು. ನೀನು blog ಸುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆದಾತು. ಕನ್ನಡ, ಹವ್ಯಕ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬರೆ. ನೀನು ಲಾಯಿಕು ಬರೆತ್ತೆ.

  Goodluck.

  ಮುರಳಿ

  ReplyDelete
 3. ಓ!, ಚೆಂದ ಬರದ್ದೆ ಗಣೇಶಣ್ಣ.
  ನಿನ್ನ ಒಪ್ಪಣ್ಣ ಹೇಳಿ ದಿನಿಗೆಳುತ್ತಿಲ್ಲೆ ಆತೋ ಒಪ್ಪಣ್ಣ?
  ಕಾಂಬ,
  ~
  ಒಪ್ಪಣ್ಣ

  ReplyDelete